Zmiany w cenniku usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo!

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu jako Dostawca usług informuje, że z dniem 01.10.2023r. zgodnie z uchwałami Zarządu nr 1/29/PT/2023, 2/29/PT/2023, 3/29/PT/2023 z dnia 26.07.2023 r. wprowadza zmiany w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 29.07.2009r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu obowiązującym dla umów zawartych przed dniem 01.09.2010r., w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 08.05.2013r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu obowiązującym dla umów zawartych od dnia 01.09.2010r. do dnia 31.01.2017r. oraz w Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 25.01.2017r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu obowiązującym dla umów zawartych od dnia 01.02.2017r.

Po przeanalizowaniu kosztów świadczenia usług telewizji kablowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu zawiadamia, że z dniem 01.10.2023r. wprowadza następujące zmiany w poniższych Cennikach:

I. W Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 29.07.2009r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązującym dla umów zawartych przed dniem 01.09.2010r.:

 1. Podwyższa się dotychczas obowiązujące stawki miesięcznych opłat abonamentowych następujących pakietów programowych:
  • Pakiet Podstawowy
   Cena dotychczasowa: 37,03 zł (39,99 zł z VAT)
   Cena nowa: 42,58 zł (45,99 zł z VAT)
  • Pakiet Podstawowy Zmniejszony
   Cena dotychczasowa: 22,21 zł (23,99 zł z VAT)
   Cena nowa: 27,77 zł (29,99 zł z VAT)
  • Pakiet Socjalny
   Cena dotychczasowa: 10,18 zł (10,99 zł z VAT)
   Cena nowa: 14,81 zł (15,99 zł z VAT)
  • Pakiet Mini Cyfrowy
   Cena dotychczasowa: 14,81 zł (15,99 zł z VAT)
   Cena nowa: 18,51 zł (19,99 zł z VAT)
 2. Podwyższa się dotychczas obowiązująca stawkę miesięczną opłaty za dostęp do TVK z kwoty 14,81 zł (15,99 zł z VAT) do kwoty 18,51 zł (19,99 zł z VAT).

II. W Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 08.05.2013r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązującym dla umów zawartych od dnia 01.09.2010r. do dnia 31.01.2017r.:

 1. Podwyższa się dotychczas obowiązujące stawki miesięcznych opłat abonamentowych następujących pakietów programowych:
  • Pakiet Największy
   Cena dotychczasowa: 82,41 zł (89 zł z VAT)
   Cena nowa: 87,96 zł (95 zł z VAT)
  • Pakiet Większy
   Cena dotychczasowa: 57,41 zł (62 zł z VAT)
   Cena nowa: 63,89 zł (69 zł z VAT)
  • Pakiet Duży
   Cena dotychczasowa: 26,85 zł (29 zł z VAT)
   Cena nowa: 32,41 zł (35 zł z VAT)
  • Pakiet Mniejszy
   Cena dotychczasowa: 0,00 zł (0 zł z VAT)
   Cena nowa: bez zmian
 2. Podwyższa się dotychczas obowiązująca stawkę miesięczną opłaty za dostęp do TVK z kwoty 14,81 zł (15,99 zł z VAT) do kwoty 18,51 zł (19,99 zł z VAT).

III. W Cenniku usług telekomunikacyjnych z dnia 25.01.2017r. w zakresie telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 obowiązującym dla umów zawartych od dnia 01.02.2017r.:

 1. Podwyższa się dotychczas obowiązujące stawki miesięcznych opłat abonamentowych następujących pakietów programowych:
  • Pakiet Brylantowy
   Cena dotychczasowa: 175 zł (189 zł z VAT)
   Cena nowa: 184,26 zł (199 zł z VAT)
  • Pakiet Rubinowy
   Cena dotychczasowa: 91,67 zł (99 zł z VAT)
   Cena nowa: 100,93 zł (109 zł z VAT)
  • Pakiet Perłowy
   Cena dotychczasowa: 63,89 zł (69 zł z VAT)
   Cena nowa: 73,15 zł (79 zł z VAT)
  • Pakiet Koralowy
   Cena dotychczasowa: 36,11 zł (39 zł z VAT)
   Cena nowa: 45,37 zł (49 zł z VAT)
  • Pakiet Bursztynowy
   Cena dotychczasowa: 0,00 zł (0 zł z VAT)
   Cena nowa: bez zmian
 2. Podwyższa się dotychczas obowiązująca stawkę miesięczną opłaty za dostęp do TVK z kwoty 14,81 zł (15,99 zł z VAT) do kwoty 18,51 zł (19,99 zł z VAT).

Uzasadnieniem dla podwyższenia opłat zawartych we wskazanych Cennikach jest:

 1. Wzrost kosztów energii elektrycznej oraz innych mediów, towarów, usług wykorzystywanych przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
 2. Wzrost kursu walut, mający bezpośredni wpływ zarówno na wysokość opłat licencyjnych, jak i cen towarów oraz usług niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 3. Podwyższenie przez nadawców programów telewizyjnych opłat za programy telewizyjne.
 4. Podwyższenie przez Ustawodawcę stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej i tym samym zwiększenie składek odprowadzanych przez SM do ZUS.

Pragniemy zaznaczyć, że ceny pakietów programowych wskazanych w punkcie I i II niniejszej informacji oraz opłata za dostęp do TVK nie były podwyższane przez Spółdzielnię od 3 lat, zaś pakietów wskazanych w punkcie III od 6 lat. Dlatego też prosimy Państwa o wyrozumiałość. Podwyżka jest w chwili obecnej niezbędna, biorąc pod uwagę zmieniającą się cały czas sytuację na rynku usług telekomunikacyjnych oraz wzrost wskaźnika inflacji w Polsce rok do roku.

Podkreślamy, że CENY PROMOCYJNE w czasie trwania zobowiązania promocyjnego POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. Zmianie ulegają wyłącznie ceny cennikowe.

W związku z powyższym, wszystkich abonentów pakietów analogowych oraz abonentów, którzy zawarli umowy na pakiety cyfrowe: Mini Cyfrowy, Mniejszy, Duży, Większy, Największy, zachęcamy gorąco do skorzystania z promocji na aktualnie dostępne w sprzedaży pakiety cyfrowe tj.: Bursztynowy, Koralowy, Perłowy, Rubinowy oraz Brylantowy, w której znacząco obniżyliśmy abonament w stosunku do ceny z cennika. Zapraszamy Państwa do skorzystania z promocji już teraz. Nasza oferta telewizyjna to blisko 170 kanałów (w tym 128 HD oraz 1 w jakości 4K)! Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 56 66 32 040 bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Piotra Skargi 1.

Abonentom, którzy nie akceptują wskazanych w niniejszej informacji zmian do Cenników, a których te zmiany dotyczą, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, zaś Spółdzielni nie przysługuje z tego tytułu zwrot opustu. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej do dnia 30 września 2023 roku ze skutkiem na koniec września 2023 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu