GOLD TV - Komunikat

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Nadawca programu „GOLD TV” zaprzestał jego dostarczania, pomimo obowiązującej umowy.

O zmianie sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.